Vitajte v jazykovej škole RESTA!

"Hranice môjho jazyka znamenajú hranice môjho sveta" ... (L. Wittgentstein)

Pridajte sa k nám, s nami to zvládnete bez obáv!

... zdolávajte hranice svojho sveta vzdelávaním.

Jazykové kurzy

Ponúkame jazykové vzdelanie v anglickom a španielskom jazyku pre všetky vekové kategórie. Jednotlivé kurzy sú zoradené podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky od úrovne A1 aź po C2.

Viac informácií
resta

Jazykové preklady

Vyhotovujeme neúradné preklady z angličtiny do slovenčiny a naopak, ponúkame korektúru anglického jazyka nielen ako súčasť prekladu, ale aj ako samostatnú službu.

Viac informácií

Aktuality a oznamy

Jazyková škola Resta

Resta

Resta je jazyková škola, ktorá vznikla 1.septembra 2003 s cieľom efektívne uspokojovať moderné potreby ľudí v oblasti jazykového vzdelávania s dôrazom na výučbu anglického jazyka. Poslucháčmi školy sú žiaci ZŠ, študenti gymnázií a stredných škôl a dospelí. Výučbu v kurzoch AJ vedú mladí a kvalifikovaní lektori s pedagogickou praxou, ktorých základnými atribútmi sú flexibilita, trpezlivosť, zodpovednosť a profesionálny prístup. Vo výučbe sa lektori zameriavajú na zvyšovanie jazykovej úrovne poslucháča do takej miery, aby dokázal úspešne zvládnuť medzinárodný certifikát o ovládaní jazyka, maturitnú skúšku, či prijímacie skúšky na bilingválne gymnáziá a VŠ. Ku kvalite vyučovania prispieva možnosť využitia kvalitného študijného materiálu a moderných didaktických pomôcok. Okrem vyučovania škola poskytuje služby aj v oblasti prekladateľstva v jazyku anglickom a slovenskom.

Lektori

Monika Hanečáková

Monika Hanečáková

Renáta Stachurová

Renáta Stachurová