Ako sa prihlásiť do kurzu?

Tri mesiace pred otvorením nového školského roka sa organizujú vstupné testy do jazykových úrovní (neplatí pre úplných začiatočníkov, tí odovzdajú prihlášku a zaplatia zápisné). Vstupné testy sú v deň zápisu, raz ročne, zvyčajne koncom mája a prvý júnový týždeň v priestoroch jazykovej školy na Ul.Pavlovičova 182 vo Svidníku.

Test trvá 60 minút, uzávierka prihlášok je v posledný deň zápisu.

Na základe vyhodnotenia vstupného testu je klient zaradený do príslušnej vedomostnej úrovne a časového harmonogramu, v ktorom bude študovať počas celého kurzu.

Deti sa musia zápisu zúčastniť v sprievode rodiča.

Pri zápise musí každý klient odovzdať podpísanú záväznú prihlášku (formát PDF).