Cenník

Všeobecná angličtina

Anglický jazyk pre všetky úrovne od začiatočníkov po pokročilých (2x90min./týždeň)
Počet hodín: 130
Cena za 45 min./vyuč.hod.: od 2.40€ /študent
Počet študentov: max.10

 

Všeobecná španielčina

Španielsky jazyk pre všetky úrovne od začiatočníkov po pokročilých (2x90min./týždeň)
Počet hodín: 130
Cena za 45 min./vyuč.hod.: od 2.40€ /študent
Počet študentov: max.10

 

Angličtina pre deti:

 

Anglický jazyk pre deti mladšieho školského veku (2x60min./týždeň)
Počet hodín: 65
Cena za 60 min./vyuč.hod.: od 3.40€ /žiak
Počet detí: max.10


Anglický jazyk pre deti staršieho školského veku (2x90min./týždeň)
Počet hodín: 130
Cena za 45 min./vyuč.hod.: od 2.40€ /žiak
Počet detí: max.10


Špeciálne kurzy

 

Individuálne kurzy angličtiny
Cena za 90 min./vyuč.hod.: 20.00€/študent
Cena za 60 min./vyuč.hod.: 15.00€/študent

 

Angličtina pre seniorov 50+ (2x 90min./týždeň)
Počet hodín: 100
Cena za 45 min./vyuč.hod.: 2.40€ /študent
Počet študentov: max.10

 

Príprava na maturitu
kurz anglickej gramatiky/konverzácie(1x120min./týždeň)
Počet hodín: 50
Cena za 60 min./vyuč.hod.: od 7.00€ /študent
Počet študentov: max.8

 

Špeciálne kurzy angličtiny (1x120min./týždeň)
Počet hodín: 60
Cena za 60 min./vyuč.hod.: od 7.00€ /študent
Počet študentov: max.8

 

Jazykový kurz angličtiny pre firmy
Vvyučovacia hodina trvá 90 min. Cena se určuje v závislosti od počtu osôb v skupine, miesta výuky, zamerania a počtu objednaných hodin. Platba jednorázovo alebo mesačne na základe výkazu odučených hodin. Minimálny počet objednávaných hodin je 10.

 

Príprava na Cambridgeské certifikáty
Počet hodín: závisí od jazykových vedomostí jednotlivca
Cena za 60 min./vyuč.hod.: 15€ /študent


Cenník platný od 7.mája 2017. Jazyková škola RESTA si vyhradzuje právo upravovať ceny kurzov.