Jazykové preklady

Pozor teraz zľava ! Ak napíšete do predmetu emailu kód:"webresta" dostanete zľavu na neúradné preklady 5% !

Emaily zasielajte na resta@resta.sk

 

NEÚRADNÉ PREKLADY

- sú neoficiálne tzv. obyčajné preklady bez okrúhlej pečiatky úradného prekladateľa, napr.  súkromný list, žiadosť, obchodná korešpondencia, zmluva, abstrakt, lekárska správa, projekt, návod, potvrdenie, jedálny lístok, obsah webových stránok a ostatné bežné i odborné texty z rôznych oblastí.

O zistenie nezáväznej cenovej ponuky nám môžete poslať váš dokument. Obratom vám pošleme orientačnú cenu.

Pri konečnej cene prekladu zohľadňujeme počet normostrán (1 NS = 1800 znakov s medzerami alebo cca 250 slov), ktoré sa zaokrúhľujú na 1 celú NS a termín dodania prekladu.

Pri konečnej cene korektúry (len v angličtine) sa zohľadňuje počet normostrán (1 NS = 1800 znakov s medzerami), rozsah opravených chýb a termín dodania korektúry.