Lektori

Meno: Mgr.Renáta Stachurová - majiteľka/riaditeľka jazykovej školy RESTA
Vzdelanie: UPJŠ Filozofická fakulta Prešov
Odbor: anglický jazyk - filozofia
Pedagogická prax: 24 rokov


Meno: Monika Hanečáková - lektorka anglického jazyka
Vzdelanie: SPS - Kežmarok
Odbor: USA: Foothill college: Associate degree in International Management
Pedagogická prax: 10 rokov


Meno: Mgr. Emília Pajkošová Horvátová - lektorka španielského jazyka
Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odbor: tlmočníctvo-španielsky jazyk a kultúra
Pedagogická prax: 7 rokov