Rozvrh

Organizácia školského roka

Celoročné kurzy sa otvárajú v septembri a trvajú do konca apríla alebo polovice mája nasledujúceho roka v závislosti od typu kurzu.

Zápis do celoročných kurzov začína vždy v poslednom májovom týždni a končí v prvom júnovom týždni.

Špeciálne jazykové kurzy sa realizujú v kratších intervaloch podľa potrieb účastníkov kurzu.

Škola je počas školských prázdnin, štátnych sviatkov a počas dní pracovného pokoja zatvorená.

Presný rozvrh výučby a ďalšie potrebné informácie obdrží každý prihlásený účastník kurzu emailom najneskôr týždeň pred začiatkom školského roka.

 

Školský rok 2017/18 začíname 4.septembra 2017 so začiatkom výučby o 13:00. Tešíme sa na Vás! wink 

 

Prázdniny a sviatky v  školskom roku 2017/2018   

Dátum prázdnin

Udalosť

01.07.2017 - 03.09.2017

Letné prázdniny

28.10.2017 - 01.11.2017

Jesenné prázdniny

23.12.2017 - 07.01.2018

Vianočne prázdniny

02.02.2018

Polročné prázdniny

24.02.2018 - 04.03.2018

Jarné prázdniny

29.03.2018 - 03.04.2018

Veľkonočné prázdniny

30.06.2018 - 02.09.2018

Letné prázdniny