Špeciálne kurzy

Individuálne kurzy angličtiny

Vhodné pre tých, ktorí sa chcú naučiť anglicky, napredovať rýchlejšie, potrebujú individuálny prístup, resp. zosúladiť svoje jazykové a časové požiadavky s hodinami angličtiny.Charakter a organizácia individuálnych kurzov vždy závisí od konkrétnych potrieb a požiadaviek klienta.

 

Angličtina pre 50+

Kurz je vhodný pre všetkých aktívnych ľudí vo veku od 50+, ktorí si chcú využiť svoj čas zmysluplne a získať jazykové zručnosti, ktoré im dovolia odbúrať jazykové bariéry počas dovoleniek a dorozumieť sa v neznámom prostredí. Náplňou kurzu je dôkladná príprava na úspešné zvládnutie komunikatívnej angličtiny s dôrazom na potreby a požadované tempo účastníkov kurzu.

Organizácia:

 • časový rozsah:2x 90 min./týždeň
 • počet študentov v skupine:max.8
 • začiatok a koniec kurzu:september–máj
 • spôsob ukončenia kurzu:záverečný test a ústna skúška
 • absolvent získa Certifikát jazykovej školy
 • skúšobnú komisiu tvoria lektori jazykovej školy

 

Príprava na maturitu- kurz anglickej gramatiky

Kurz je určený predovšetkým študentom maturitných ročníkov so zameraním na zvládnutie písomnej časti maturitnej skúšky, ale aj prijímacích pohovorov na vysokú školu. Obsahovú náplň vyučovacích hodín tvorí vysvetlenie, precvičovanie a upevňovanie gramatickej a lexikálnej zložky o jazyka, nacvičovanie posluchov, monitorov a testov na vysokú školu.V prípade zistenia vážnych nedostatkov u študenta sa doporučí kombinácia s individuálnym kurzom.

Organizácia:

 • časový rozsah: 1x120 min./týždeň
 • počet študentov v skupine:max.8
 • začiatok a koniec kurzu:september–marec
 • spôsob ukončenia kurzu: simulovaný maturitný test- externá časť

 

Príprava na maturitu- kurz anglickej konverzácie

Kurz je určený pre študentov pripravujúcich sa na ústnu maturitnú skúšku. Dôraz sa kladie na precvičenie všetkých zručností a techník, ktoré sa na zvládnutie ústnej skúšky vyžadujú. V priebehu kurzu sa preberú a precvičia všetky maturitné témy.V prípade zistenia vážnych nedostatkov u študenta sa doporučí kombinácia s individuálnym kurzom.

Organizácia:

 • časový rozsah: 1x120 min./týždeň
 • počet študentov v skupine:max.8
 • začiatok a koniec kurzu:september–marec
 • spôsob ukončenia kurzu: simulovaná maturitná ústna skúška

 

Špeciálne kurzy angličtiny (iba pre úroveň B2 a vyššie)

Kurzy sú vhodné pre klientov s jazykovou úrovňou B2 a vyššie, ktorí potrebujú alebo chcú byť v kontakte s jazykom aspoň raz týždenne, majú záujem prehĺbovať si svoje poznatky a učiť sa nové veci bez toho, aby boli viazaní na akúkoľvek učebnicu. Hlavným zameraním kurzu sú konverzácie, prezentácie, rozprávanie, zvládnutie náročnejších idiomatických spojení prostredníctvom rôznych moderných a zaujímavých techník.

Organizácia:

 • časový rozsah: 1x120 min./týždeň
 • počet študentov v skupine:max.8
 • začiatok a koniec kurzu:september–máj

 

Jazykový kurz angličtiny pre firmy

Firmám a inštitúciám ponúkame jazykové kurzy všeobecnej angličtiny, ktoré sú najviac časovo a obsahovo prispôsobené požiadavkám klientov. Zameriavame sa v nich na rozvoj všetkých jazykových zručností, ale predovšetkým na rozvoj konverzácie a posluchu.

 

Príprava na Cambridgeské skúšky

Cambridgeské skúšky sú medzinárodne uznávaným ukazovateľom vašej úrovne angličtiny.Certifikáty majú celoživotnú platnosť. Kurz je intenzívnou prípravou vedúcou k zvládnutiu medzinárodne uznávaných jazykových skúšok Cambridge ESOL na týchto úrovniach:

 • PET - Preliminary English Test
 • FCE - First Certificate in English
 • CAE - Certificate of Advanced English